Ansatte

Avdeling Tromsø:

Wiggo DitlefsenStein-Gunnar LorentzenJørn Rafaelsen
Daglig lederSalgskonsulentSalgskonsulent
90 72 00 99 91 60 59 42 90 85 70 92
klikk her klikk her klikk her
   
Stein-Inge HilmarsenDagfinn HauganEgil Kristiansen
SalgskonsulentServiceteknikerServicetekniker
45 23 41 54 90 64 83 11 90 73 15 95
klikk her klikk her klikk her
   
Kent-Ole LarsenSebastian Lind
ServiceteknikerLærling
40 21 90 50 45 24 27 40
klikk her klikk her
 

Avdeling Alta:

Ove WisløffBernt OlsenHeidi Bull Fagerhaug
Avd. LederAdministrasjonssekretær
90 13 60 44 78 95 28 10 46 41 94 45
klikk her klikk her klikk her

Avdeling Tromsø

Wiggo Ditlefsen
Daglig leder
90 72 00 99
klikk her
 
Stein-Gunnar Lorentzen
Salgskonsulent
91 60 59 42
klikk her
 
Jørn Rafaelsen
Salgskonsulent
90 85 70 92
klikk her
 
Stein-Inge Hilmarsen
Salgskonsulent
45 23 41 54
klikk her
 
Dagfinn Haugan
Servicetekniker
90 64 83 11
klikk her
 
Egil Kristiansen
Servicetekniker
90 73 15 95
klikk her
 
Kent-Ole Larsen
Servicetekniker
40 21 90 50
klikk her
 
Sebastian Lind
Lærling
klikk her
 

Avdeling Alta:

Ove Wisløff
Avd. Leder
90 13 60 44
klikk her
 
Bernt Olsen
78 95 28 10
klikk her
 
Heidi Bull Fagerhaug
Administrasjonssekretær
46 41 94 45
klikk her